Galakoncert „Ďakujeme 2022″, priniesol štvrtkový koncert vďaky Košičanom za zvládnutie ťažkých výziev.

Ocenenie primátora mesta Košice za naše Centrum voľného času prevzala Mgr. Denisa Drimáková.

Vďaka zamestnancom CVČ sa podarilo v marci 2022 dať do prevádzky tri núdzové ubytovania pre vojnových utečencov.

Nižná Úvrať 26 – núdzové ubytovanie pre 20 ľudí, Charkovská 1 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí a Popradská 86 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí.

S tým bolo spojené zabezpečenie, hygieny, tepla, stravy, testovania, nočných služieb, ďalšieho ubytovania, sociálneho poradenstva, lekárskej pomoci.

Celkovo na pracoviskách centra našlo útočisko viac ako 2000 utečencov.

Po vykonaní svojich pracovných povinností boli zamestnanci centra ochotní venovať svoj čas a čas svojich blízkych ľuďom, ktorí prichádzali zo stanice so strachom a nádejou na lepší zajtrajšok.

Vďaka ochote a veľkému srdcu zamestnancov CVČ sa podarilo tieto služby zabezpečovať počas celého náročného obdobia.

Aj pre tieto skutočnosti hodnotíme tento školský rok ako náročný a opäť neštandardný avšak s tímom ako v CVČ pracuje v týchto rokoch je všetko možné…

ĎAKUJEME !

Galakoncert „Ďakujeme 2022″,