Plastik model Košice

Deň konania: 7.5.2022 (sobota) Miesto konania: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Časový harmonogram: 09.00 – 11.00registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním podujatia)11.00 – 13.00hodnotenie modelov14.30 – 15.00vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien Vekové kategórie: Žiaci do 15 rokovJuniori 16 – 18 rokovSeniori od 19 rokov Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa) Hodnotenie modelov: Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne…