Deň konania: 7.5.2022 (sobota)

Miesto konania: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

Časový harmonogram:

  • 09.00 – 11.00
  • registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním podujatia)
  • 11.00 13.00
  • hodnotenie modelov
  • 14.30 – 15.00
  • vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien

Vekové kategórie:

  • Žiaci do 15 rokov
  • Juniori 16 – 18 rokov
  • Seniori od 19 rokov

Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné

Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa)

Hodnotenie modelov:

Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne traja porotcovia v každej zo súťažných kategórií.

Účastnícky poplatok (len pre súťažiacich) – na osobu:

Každý súťažiaci bez ohľadu na počet modelov 2 eurá. Poplatok sa uhradí pri vstupe počas registrácie.

Návštevníci majú vstup zdarma.

Účastníci podujatia (súťažiaci aj návštevníci) sú povinní dodržiavať všetky, v danom čase platné, protiepidemické opatrenia.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Informácie:

Mgr. Pavol Novotný

0918 683 819, novotny@cvckosice.sk

Plastik model Košice