DEDO 18.3.2024

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, 040 11  Košice organizuje súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. 18. 03. 2024 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach Prehliadka spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom. Prihlášky je potrebné odoslať len v elektronickej forme do 29. 02. 2024 cez webovú stránku Národného osvetového centra Bratislava (NOC) – www.nocka.sk Po uvedenom termíne sa systém uzavrie a prihlásiť sa už nebude možné. Programový list prehliadky budeme…

Koláže rozprávajú VERNISÁŽ 29.1.2024

Fotogaléria k vernisáži Centrum voľného času vyhlasuje 20. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ Koláže rozprávajú 2024 (youtube.com) Sprievodné podujatie k 70. výročiu založenia CVČ Koláž je vyhranená výtarná technika (plošná nie trojrozmerná) V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými plošnými materiálmi    (farebný papier, tapeta…) alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. téma:…

Fašiangová sobota 10.2.2024

Príďte k nám na fašiangovú sobotu na pracovisko Popradská 86 🙂 10. februára 2024         Čaká na vás pestrý program: Vstupné: 3,- Є/osoba Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.…