Príďte k nám na fašiangovú sobotu na pracovisko Popradská 86 🙂

10. februára 2024        

Čaká na vás pestrý program:

Vstupné: 3,- Є/osoba

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.

Fašiangová sobota 10.2.2024