Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ Súťaž prebehne v dvoch etapách. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Bližšie informácie nájdete tu: Propozície a prihláška súťaže vesmír očami detí (doc)Stiahnuť V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa nevracajú, stávajú majetkom vyhlasovateľa. Zasadnutie poroty okresného kola sa bude konať koncom marca 2023. Otvorenie výstavy a vernisáž okresného kola sa…

Divadelný festival

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva všetkých divadelných nadšencov na Nesúťažnú prehliadku amatérskych divadelných kolektívov 11. 02. 2023 – v sobotu, v divadelnej sále CVČ, EP Popradská 86 od 09.00 hod. Na Divadelný festival sa každý súbor  musí prihlásiť formou prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke CVČ www.cvckosice.sk. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do 31. 01. 2023 osobne, poštou, mailom na cvc@cvckosice.sk Prihláška na detský festivalStiahnuť Program Festivalu s časovým harmonogramom jednotlivých vystúpení bude zverejnený až po zosumarizovaní…