SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ

Súťaž prebehne v dvoch etapách. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Bližšie informácie nájdete tu:

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa nevracajú, stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Zasadnutie poroty okresného kola sa bude konať koncom marca 2023.

Otvorenie výstavy a vernisáž okresného kola sa uskutoční 3. 4. 2023 v priestoroch CVČ, EP Popradská 86, Košice.

Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

Kontakt a informácie: Miroslava Balušeskulová – koordinátorka súťaže, baluseskulova@cvckosice.sk, 055/6411 411, 055/6411 419

Vesmír očami detí