PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV na školský rok 2021/2022

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice ponúka široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesťžiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.Vyberte si z našej ponuky a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) namailovú adresu cvc@cvckosice.sk.Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítalia prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistítenajlepší termín realizácie.Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na…

Návrat do CVČ 2021 / 2022

Na základe usmernení vydaných Ministerstvom školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach Vám predstavujeme ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Školský semafor je platný aj pre centrá voľného času. Bližšie informácie nájdete tu: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky Súbory na stiahnutie (zdroj: www.ucimenadialku.sk, www.minedu.sk/skolsky-semafor) Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl.pdfVyhlásenie o bezpríznakovosti.docxOznámenie o výnimke z karantény.docxOznámenie o podmienkach vstupu do…

OZNAM platný od 16.8.2021

OZNAM platný od 16.8.2021
Vážení návštevníci, v súvislosti so novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do posilňovne CVČ (Orgovánová 5) je obmedzený na 10 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…