Vitajte v našom Centre voľného času!

Dôležité odkazy

Milí členovia záujmových útvarov, dovoľujeme si pripomenúť, že zajtra je posledný termín na odovzdanie Vzdelávacích poukazov pre CVČ. Ďakujeme za každý poukaz. Podporíte ním našu činnosť ❤️

Centrum voľného času je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže.

„Keď o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.“

Naše pracoviská ponúkajú rôznorodú činnosť a nachádzajú sa v rôznych častiach Košíc. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Aktuality

Voľby do rady školského zariadenia (v kategórii rodičia)

Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do Rady ŠZ, aby si v termíne do 7.októbra 2021 podali prihlášku na emailovú adresu cvc@cvckosice.sk. Bližšie informácie nájdete tu:

Možnosť prihlásiť sa na záujmový útvar (krúžok) už od 2.septembra 2021. Bližšie informácie nájdete na dole uvedenom odkaze.

Ponuku nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/

Kontakty

Záujmové útvary

Pre školy a verejnosť

Planetárium

Olympiády a súťaže

Klubová činnosť

Narodeninové oslavy

Práca s mládežou