Vitajte v našom Centre voľného času!

70.výročie vzniku CVČ

Centrum voľného času je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Vzhľadom na výstavbu bytových domov za budovou CVČ na  Popradskej 86 a napájaniu vodovodných potrubí bude od 4.10.2023 zákaz vjazdu a parkovania na ulicu pred CVČ pre všetky vozidlá. Predpokladaný termín ukončenia prác je 30.11.2023.
Prevádzka CVČ nebude obmedzená.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.