Ponúkame vám široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesť žiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti. Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítali a prihlásili sa čím skôr, iba tak si zaistíte najlepší termín realizácie. Prihlásiť sa je možné elektronickou formou cez webovú stránku CVČ – www.cvckosice.sk

Na všetky zábavné podujatia – Mikuláš, Karneval, MDD sa je možné prihlásiť len telefonickou formou – 055/641 14 11, 055/641 14 52.
Tešíme sa na vašu návštevu a spoluprácu.

Ponuka programov na stiahnutie 2024/2025 (pdf)

Ponuka programov 2024/2025