DEDO 18.3.2024

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, Bratislava a Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na regionálne kolo súťažnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 18. 3. 2024 – pondelok, divadelná sála CVČ, EP Popradská 86 Bližšie informácie nájdete tu: Súťaže CVČ Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.…

Deň astronómie 16.3.2024

Centrum voľného času, Hvezdáreň a planetárium Popradská 86, Košice pozýva verejnosť na podujatie Deň astronómie v sobotu  16. 3. 2024 od 14.00 do 20.00 hod. Programy v planetáriu: 14:00 a 15:00 hod. „Kozmo“ – premiéra nového programu pre najmenších. Program je určený pre detí od 3 do 8 rokov a ich rodičov 16:00 hod. – premietanie rozprávok a filmov o Mesiaci.  Program je určený pre menšie detí ich rodičov 17:00 hod. „Obloha dnes“ – program pre deti a rodičov len pre účastníkov podujatia „Veľkonočné fantázie“. 18:00…

Vesmír v laboratóriu 7.3.2024

7.marca 2024 sa v planetáriu CVČ uskutoční Astronomický štvrtok. Tentokrát bude témou „Vesmír v laboratóriu“. Prednášať bude Mgr. Zuzana Kaňuchová z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Podujatie sa uskutoční v rámci kampane Ženy a dievčatá v astronómii. Podujatia je možné zúčastniť sa priamo v planetáriu na Popradskej 86 v Košiciach, alebo vypočuť si a vzhliadnuť prednášku online na internete.  Na prednášku je možné pripojiť sa 7.3.2024 pred 18.hodinou prostredníctvom linku: https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm…