Prihlasovanie: https://prihlasky.cvckosice.sk/run4forest

POZOR – ZMENA: Od 8.1.2024 je z organizačných dôvodov pozastavená činnosť KEMPu na pracovisku Nižná Úvrať 26.

Momentálne nás nájdete na EP Juhoslovanská 2.

Košický mládežnícky parlament (KEMP) sa začal formovať v apríli 2016. Od toho času má za sebou množtvo vlastných podujatí, workshopov, besied a aktivít pre verejnosť. Členskú základňu tvoria študenti SŠ a VŠ študujúci v Košiciach.

Členovia sa stretávajú na týždennej báze vo svojom sídle na EP Nižná Úvrať 26 v Košiciach, kde majú k dispozícii rokovaciu miestnosť, IT miestnosť, tanečnú sálu, stolnotenisovú halu a klubovňu. Môžu relaxovať pri biliarde, stolnom futbale, šípkach. Tú prichádzajú s novými nápadmi, ktoré menia na realitu. Vytvárajú vlastné projekty v programe Erasmus plus, s podporou Fondu zdravia mesta Košice, nadácie Pontis. Spolupracujú s inými organizáciami (RMKK, Iuventa, DofE, Gymnázium Poštová, Lux n.o., Mokosha, s partnerskými organizáciami v ČR a PL), kooperujú pri medzinárodných mládežníckych výmenach.

Za päť rokov sme pripravili projekty: Kolesománia I, Kolesománia II, Priatelia, Dáme si rabaka, Ukáž (p)sa, Poď hrať ping pong, Proti drogám, Dom plný hudby 24, Národný parlament, Maľovanie brán, Zazelenaj, Ľudomil, Bee or not to bee, Apidomček – sila včiel.

Zorganizovali sme workshopy: Prevencia kriminality, Brigáda, aj keď nemám 18, Chcem vodičák, čo teraz?, Letné kino, Erasmus plus – mládežnícke výmeny, Prvý workshop DofE, Druhý workshop DofE, I. Konferencia Kemp, II. Konferencia Kemp, Stretnutie predsedov ŠR, Chcem byť, Vianoce na Hlavnej, Koncert No clue, Pečenie perníkov, Výmena šiat, Tvorba projektov, Sadenie lipy, Búranie predsudkov, Život včely, Postav úľ, Zbieranie semien, Sadenie semien, Sadenie stromčekov v ZOO, Stavba skleníka.

Pomáhali sme ako dobrovoľníci: Naše mesto 2017, Naše mesto 2018, Spolupráca s Lux n.o., Vianočná zbierka 2017, Čistenie Hornádu, Klubovňa, Pomoc CVČ, City run, DofE, Pomoc ľuďom bez domova, Organizácia medzinárodnej mládežníckej výmeny v programe Erasmus plus – Let youth be.

Činnosť KEMPu je realizovaná vo viacerých rovinách. Základom je dobrovoľnícka činnosť pod vedením Centra voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Členovia klubu nezištne pomáhajú aj pri aktivitách CVČ. Spájame mladých ľudí. Ak máš vlastné nápady, sny a ciele, s nami ich zmeníš na skutočnosť.

Ak myslíš ekologicky a záleží Ti na budúcnosti planéty, sme na rovnakej vlne, potrebujeme Ťa.

Kontakt: labovsky@cvckosice.sk, RNDr. Marián Labovský, koordinátor