Riaditeľstvo Centra voľného času Košice

Mgr. Denisa Drimáková (0917 484 862) riaditeľka CVČ
EP Popradská 86, Košice – 055/ 641 14 11

Monika Tomčová – Sekretariát CVČ, Popradská 86, Košice
Emailový kontakt: cvc@cvckosice.sk

 • RNDr. Helena Labovská (0911 873 169) zást. riad. pravidelnú činnosť
 • Mgr. Lucia Lyková (0918 320 631) zást. riad. príležitostnú činnosť
 • Ing. Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) zást. riad. pre externé pracovisko CVČ a prázdninovú činnosť

Hospodársko-ekonomické oddelenie

 • Ing. Ingrid Novotná (0918 621 359) ekonómka
 • Ing. Darina Bištová (0915 696 606) personálna a mzdová agenda 
 • Ing. Štefánia Mihaličová – evidencia majetku
 • Erika Dorková – administratívna pracovníčka
 • Zuzana Koščová – účtovníčka
 • Zoltán Kuta  (0917 171 050) správca budov a autodopravy
 • Inrid Luczyová – pokladníčka
 • Ing. Martina Schreiberová (0917 823 920 ) hospodárka
 • Annamária Tóthová – administratívna pracovníčka
 • Mgr. Jaroslava Komarová – administratívna pracovníčka

Hospodársko-ekonomické oddelenie

 • Pavol Baláž
 • Diana Breškovičová
 • Irena Cingiliová
 • Mária Čížová
 • Pavel Dancák
 • Monika Dvorožňáková
 • Beáta Durbáková
 • Angela Eperješiová
 • Patrik Holub
 • Mária Hrašková
 • Lenka Jenčušová
 • Miroslav Krescanko
 • Agáta Lampertová
 • Mária Molokáčová
 • Katarína Nemcová
 • Jozef Pástor
 • Silvia Pužerová
 • Ľubomír Sirkovský
 • Marta Tóthová
 • Danka Ulrichová
 • Andrea Zádorová

Pedagogickí zamestnanci

 • Miroslava Balušeskulová
 • Mgr. Antónia Brostlová
 • Ivan Čepek
 • Ing. Tatiana Gabošová
 • Jan Garbar
 • Michaela Gregová
 • Annamária Hyková
 • Ing. Eva Jenčušová (0918 621 360 ) koordinátorka EP Juhoslovanská 2, Košice
 • Ing. Peter Kaňuk
 • Mgr. Júlia Krenická
 • RNDr. Marián Labovský (0918 683 818) koordinátor „Centra mládeže“
 • Bc. Ján Matiáš
 • Mgr. Jana Maticová (0918 683 816) koordinátor cyklických podujatí ZŠ Gemerská
 • Bc. Matej Mikloš
 • Mgr. Nikola Mikolajová (0918 683 817) koordinátorka EP Charkovská 1, Košice 
 • Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť, podujatia v spolupráci, koord. EP Popradská 86, Košice
 • Mgr. Pavol Novotný (0918 683 819) koordinátor pracoviska Orgovánová 5, Košice 
 • Adriana Sarková 
 • Ing. Jana Šimčáková, PhD.
 • Mgr. Peter Ševcov
 • Mgr. Janka Štefániková (0918 683 815) koordinátorka EP Starozagorská 8, Košice
 • Mgr. Ágnes Hornyak Švábová
 • Martina Tajtáková
 • Andrea Tilková (0911 660 015) služ. t.č. pre športové súťaže a súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR
 • Mgr. Róbert Varga

Vďaka všetkým zamestnancom CVČ vznikajú takéto krásne podujatia 🙂