Elokované pracovisko Charkovská 1, Košice

Touto cestou by sme vám chceli predstaviť naše Centrum voľného času, ktoré sa nachádza v mestskej časti Dargovských hrdinov na Charkovskej č.1. v Košiciach.

Naše centrum v týchto priestoroch pracuje od septembra roku 2007 a do dnešného dňa sa u nás vystriedalo množstvo detí a dospelých. Ponúkame rôznorodé záujmové útvary – tanečné, športové, tvorivé, spevácke ale aj rôzne kluby pre dospelých.

Robia sa u nás aj narodeninové oslavy, noc v centre, prímestské tábory a mnoho iných akcií.

Počas mimoriadnej situácie sme nelenili a skrášlili sme si naše-vaše centrum.

V centre na Charkovskej 1 v Košiciach máme pre vás pripravené záujmové útvary: Jumping, Detská atletika, Cvičenie s najmenšími, Fit cvičenie, Streľba, Florbal, Stolný tenis, Bedminton, Elektronik, Šach, Šikovné ruky, Mladý sokoliar a pre tých starších máme pripravený klub Pilates na fitloptách. Celú ponuku nájdete tu:

Záujmové útvary

Kluby pre dospelých

Narodeninové oslavy

Prázdninová činnosť

Vzhľadom k dnešnej situácii je naše centrum pre verejnosť zatvorené, preto by sme vás milí priatelia chceli osloviť a pripomenúť vám, čo všetko sa v našom centre nachádza a hneď ako to bude možné, spustíme pre Vás našu záujmovú činnosť.