Elokované pracovisko Starozagorská 8, Košice

Pozývame Vás do vynovených priestorov elokovaného pracoviska Centra voľného času Košice, ktoré sa nachádza v mestskej časti KVP , v prízemnej časti základnej školy na ulici Starozagorská 8.

V CVČ ponúkame rôznorodé záujmové útvary: tanečné ZÚ, športové ZÚ, tvorivé ZÚ, keramické ZÚ, lego ZÚ a spevácke ZÚ.

Záujmové útvary

Podujatia pre školy

Prázdninová činnosť

Zároveň ponúkame rôzne cyklické podujatia pre školy v oblasti keramiky, výchovno vzdelávacie aktivity pre MŠ a ZŠ v programe Včielka, tekuté zlato a človek, rôzne akcie pre verejnosť a zaujímavú prázdninovú činnosť v prázdninových kluboch a letných táboroch.

Tešíme sa na Vás !