Záujmové útvary na externom pracovisku CVČ

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂
Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024 tu 🙂

ZŠ Gemerská 2, Košice – záujmovú útvary presťahované z EP Kórejská, Košice od 1.1.2024

Elokované pracovisko Kórejská bolo vyňaté zo siete škôl a školských zariadení a zo správy majetku Centra voľného času.

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
Utorok16:00Výtvarné umenie36621Prihlásiť
Streda16:00Tvoríme pre radosť s Jankou36132Prihlásiť

ZŠ Kežmarská 30, Košice

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
Pondelok/Streda15:00Čarovná francúzština89513Obsadené
Pondelok13:15Šikovné ruky86111Prihlásiť
Pondelok13:15Logické hry a hlavolamy89911Obsadené
Utorok/Štvrtok13:30Hádzana83121Prihlásiť
Utorok/Štvrtok14:00Spoločenský a scénicky tanec88524Prihlásiť
Utorok/Štvrtok15:00Spoločenský a scénicky tanec88525Prihlásiť
Utorok13:15Čarovný ateliér86621Prihlásiť
Utorok13:45Streľba Presné očko85721Osobné prihlasovanie
Utorok14:00Mladý vedec Hokus-pokus84221Osobné prihlasovanie
Utorok13:45Tvorivé dielne Narnia86121Prihlásiť
Streda14:00Florbal81331Prihlásiť
Stredapodľa počtu prihlásenýchMladý spevák, speváčka84131Prihlásiť
Štvrtok13:00Hravo s počítačom88141Prihlásiť
Štvrtok13:15Z rozprávky do rozprávky89341Prihlásiť
Štvrtok14:30Hráme sa s Arduinom88142Prihlásiť
Štvrtokpodľa počtu prihlásenýchMladý spevák, speváčka84141Prihlásiť
Piatok14:00Florbal81351Prihlásiť
Piatok14:00Šach85151Prihlásiť