Záujmové útvary na externom pracovisku CVČ

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Elektronické prihlasovanie na záujmové útvary, ktoré prebiehajú na základných a materských školách

Elektronická prihláška pre externé pracoviská

Pri tejto možnosti je potrebné vyplniť aj názov záujmovej činnosti (krúžku), aby sme správne pridelili Vašu žiadosť, tej správnej škole a správnemu vedúcemu. Odporúčame vyplniť názov v tvare: názov školy, deň, čas, príp. priezvisko vedúceho ZÚ.

Dokumentácia k záujmovým útvarom na stiahnutie