Záujmové útvary na externom pracovisku CVČ

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂

Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024

vek0 – do 5 rokovod 5 – do 18 rokovnad 18 rokov
rok narodenia2023-20182017-20042003 a menej
so súhlasom a VP (ak má nárok)15 € /mesiac5 €/mesiac25 €/mesiac
bez súhlasu, druhý, tretí,..  ZÚ15 €/mesiac15 €/mesiac25 €/mesiac
Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Žiadosť do záujmového útvaru pre externé pracovisko

Prosím nezabudnite dopísať aj názov záujmového útvaru a miesto, čas stretnutia. Ďakujeme 🙂

ZŠ Kežmarská 30, Košice

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
Pondelok/Streda15:00Čarovná francúzština89513Obsadené
Pondelok13:15Šikovné ruky86111Prihlásiť
Pondelok13:15Logické hry a hlavolamy89911Obsadené
Utorok/Štvrtok13:30Hádzana83121Prihlásiť
Utorok/Štvrtok14:00Spoločenský a scénicky tanec88524Prihlásiť
Utorok/Štvrtok15:00Spoločenský a scénicky tanec88525Prihlásiť
Utorok13:15Čarovný ateliér86621Prihlásiť
Utorok13:45Streľba Presné očko85721Osobné prihlasovanie
Utorok14:00Mladý vedec Hokus-pokus84221Osobné prihlasovanie
Utorok13:45Tvorivé dielne Narnia86121Prihlásiť
Streda14:00Florbal81331Prihlásiť
Stredapodľa počtu prihlásenýchMladý spevák, speváčka84131Prihlásiť
Štvrtok13:00Hravo s počítačom88141Prihlásiť
Štvrtok13:15Z rozprávky do rozprávky89341Prihlásiť
Štvrtok14:30Hráme sa s Arduinom88142Prihlásiť
Štvrtokpodľa počtu prihlásenýchMladý spevák, speváčka84141Prihlásiť
Piatok14:00Florbal81351Prihlásiť
Piatok14:00Šach85151Prihlásiť