Záujmové útvary na externom pracovisku CVČ

Záujmové útvary 2022/2023 čoskoro v ponuke 🙂

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmovým útvarom na stiahnutie

Záujmové útvary prebiehajú na týchto partnerských školách a zariadeniach 2020/2021

CMŠ Krosnianska, FC Košice, Kalimero, Kulturpark, Mestská plaváreň Košice, MŠ Žiacka, MŠ Budapeštianska, MŠ Čordáková, MŠ Dénešova, MŠ Družicová, MŠ Galaktická, MŠ Hečkova, MŠ Humenská, MŠ Juhoslovanská, MŠ Kalinovská, MŠ Košická Nová Ves, MŠ Lidické námestie, MŠ Myslava, MŠ Ovručská, MŠ Poľov, MŠ Šebastovce, MŠ Stará Baštová, MŠ Zádielska, MŠ Zupkova, MŠ Želiarska, ZŠ Belehradská, ZŠ Bernolákova, ZŠ Bruselská, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Janigová, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Maurerova, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Postupimská, ZŠ Starozagorská, ZŠ Trebišovská