Školské športové súťaže 2023/2024

Informačný portál školského športu (skolskysport.sk)
www.skolskysport.sk

Atletika

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície OK Košice 1. a 3. (pdf)
Propozície OK Košice 2. a 4. (pdf)

Futbal

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície chlapci OK Košice 1. (pdf)
Propozície chlapci OK Košice 2. (pdf)
Propozície chlapci OK Košice 3. (pdf)
Propozície chlapci OK Košice 4. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 1. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 2. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 3. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 4. (pdf)

Vybíjaná

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá OK Košice 1. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 2. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 3. (pdf)
Propozície dievčatá OK Košice 4. (pdf)

Mc Donald´s Cup

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície OK Košice 1. (pdf)
Propozície OK Košice 2. (pdf)
Propozície OK Košice 3. (pdf)
Propozície OK Košice 4. (pdf)
Propozície KK (pdf)

MIDIcoolvolley

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá Košice 1. (pdf)
Propozície dievčatá Košice 2. (pdf)
Propozície dievčatá Košice 3. (pdf)
Propozície dievčatá Košice 4. (pdf)
Propozície chlapci Košice 1. (pdf)
Propozície chlapci Košice 2. (pdf)
Propozície chlapci Košice 3. (pdf)
Propozície chlapci Košice 4. (pdf)

Touchdown handball

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície chlapci KK (pdf)
Propozície chlapci Košice 1. (pdf)
Propozície chlapci Košice 2. a Košice 4. (pdf)
Výsledková listina Košice 1. (pdf)
Výsledková listina Košice 2. a Košice 4. (pdf)

Gymnastický 4-boj

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície OK chlapci a dievčatá (pdf)
Propozície KK chlapci a dievčatá (pdf)
Výsledková listina OK (pdf)
Výsledková listina KK (pdf)

Basketbal 3×3

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá Košice 1.
Propozície dievčatá Košice 2.
Propozície dievčatá Košice 3.
Propozície dievčatá Košice 4.
Propozície chlapci Košice 1.
Propozície chlapci Košice 2.
Propozície chlapci Košice 3.
Propozície chlapci Košice 4.
Výsledková listina (pdf)

FLORBAL

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá Košice 1.
Propozície dievčatá Košice 2.
Propozície dievčatá Košice 3.
Propozície dievčatá Košice 4.
Propozície chlapci Košice 1.
Propozície chlapci Košice 2.
Propozície chlapci Košice 3.
Propozície chlapci Košice 4.
Výsledková listina (pdf)

STOLNÝ TENIS

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície Košice 1.
Propozície dievčatá Košice 2.
Propozície chlapci Košice 2.
Propozície Košice 3.
Propozície dievčatá Košice 4.
Propozície chlapci Košice 4.
Výsledková listina (pdf)