Školské športové súťaže 2022/2023

Informačný portál školského športu (skolskysport.sk)
www.skolskysport.sk

STREET BASKETBAL

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá Košice 1.
Propozície dievčatá Košice 2.
Propozície dievčatá Košice 3.
Propozície dievčatá Košice 4.
Propozície chlapci Košice 1.
Propozície chlapci Košice 2.
Propozície chlapci Košice 3.
Propozície chlapci Košice 4.
Streetbasketbal chlapci Košice 1.
29.11.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 2.
6.12.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 3.
25.11.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 4.
30.11.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 1.
23.11.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 2.
28.11.2022
Streetbasketbal chlapci Košice 3.
25.11.2022
Streetbasketbal dievčatá Košice 4.
30.11.2022

FLORBAL

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície dievčatá Košice 1.
Propozície dievčatá Košice 2.
Propozície dievčatá Košice 3.
Propozície dievčatá Košice 4.
Propozície chlapci Košice 1.
Propozície chlapci Košice 2.
Propozície chlapci Košice 3.
Propozície chlapci Košice 4.
Dohrávka OK Super Florbal Košice IV. 15.11.2022
Florbal dievčatá Košice I. 10.11.2022
Florbal dievčatá Košice II. 8.11.2022
Florbal dievčatá Košice III. 11.11.2022
Florbal dievčatá Košice IV. 4.11.2022

STOLNÝ TENIS

PropozícieVýsledková listina okresného kola
Propozície Košice 1.
Propozície Košice 2.
Propozície Košice 3.
Propozície Košice 4.
Stolný tenis chlapci, dievčatá Košice I. 3.11.2022
Stolný tenis chlapci, dievčatá Košice II. 18.11.2022
Stolný tenis chlapci, dievčatá Košice III. 22.11.2022
Stolný tenis chlapci, dievčatá Košice IV. 15.11.2022
Stolný tenis celková tabuľka