Záujmové útvary na EP Juhoslovanská 2, Košice

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂
Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024 tu 🙂

Elektronické odhlásenie zo záujmového útvaru (krúžku) 2023/2024

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Bližšie informácie o záujmovom útvare sa Vám ukážu po kliknutí na názov.

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
utorok14:00Bedminton20721Prihlásiť
utorok14:00Gymnastika21721Prihlásiť
utorok14:30Cvičenie na stepperi25221Prihlásiť
utorok15:30Bedminton20722Obsadené
utorok15:30Detská zumba27421Prihlásiť
utorok16:15AJ hrou Busy bee20121Prihlásiť
streda13:30Futbal21531Obsadené
streda13:45Streľba25731Obsadené
streda14:00Tabata21231Prihlásiť
streda14:15Výtvarné experimenty27731Prihlásiť
streda14:30Jumping – cvičenie na trampolínkach22231Obsadené
streda14:30Mladý biológ23831Prihlásiť
streda15:00Streľba25732Obsadené
streda15:15Florbal21332Obsadené
streda15:45Výtvarné experimenty27732Prihlásiť
streda16:00AJ hrou 20131Obsadené
streda16:15Atletická škôlka20431Prihlásiť
štvrtok13:30Sportmania20641Prihlásiť
štvrtok14:00Varenie s Miškou26241Obsadené
štvrtok14:00Gitara22041Obsadené
štvrtok14:30Detská atletika20441Prihlásiť
štvrtok15:30Keramika22541Prihlásiť
štvrtok16:15Čížiček – Ľudový tanec23241Prihlásiť
štvrtok16:15Machuľka26141Prihlásiť
piatok13:30Stolný tenis25651Prihlásiť
piatok14:00Florbal21351Obsadené
piatok14:30Keramika22551Obsadené
piatok16:30Detská filmová spoločnosť20951Obsadené
piatok16:00 Atletická škôlka20451Prihlásiť
utorok, štvrtok16:15, 17:15Moderný tanec Myšičky24431Obsadené