Záujmové útvary na pracovisku Orgovánová 5, Košice

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂
Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024 tu 

Elektronické odhlásenie zo záujmového útvaru (krúžku) 2023/2024

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Bližšie informácie o záujmovom útvare sa Vám ukážu po kliknutí na názov.

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
pondelok 16:10Plastikový modelár44712Prihlásiť
pondelok14:20Plastikový modelár44711Prihlásiť
pondelok16:00Mažoretky Regtime43311Prihlásiť
utorok14:00Keramika42521Prihlásiť
utorok14:00Hip hop41821Prihlásiť
utorok14:00Šitie46121Prihlásiť
utorok14:15Mladý návrhár48721Prihlásiť
utorok14:20Plastikový modelár44721Prihlásiť
utorok14:30Streľba45721Obsadené
utorok15:30Mladý youtuber40921Prihlásiť
utorok15:30Ručné práce46122Prihlásiť
utorok15:40Keramika42522Obsadené
utorok15:45Výtvarné experimenty47722Obsadené
utorok15:45Streľba45722Obsadené
utorok16:10Plastikový modelár44722Prihlásiť
streda9:00Fit lopty pre detičky41231Prihlásiť
streda10:30Fit lopty pre detičky41232Prihlásiť
streda14:00Keramika42531Prihlásiť
streda14:00Mladý youtuber40931Obsadené
streda14:30Streľba45731Obsadené
streda14:30Spracovanie dreva43931Obsadené
streda14:30Stolný tenis45631Obsadené
streda15:30Mladý youtuber40932Prihlásiť
streda15:40Keramika42532Obsadené
streda15:45Streľba45732Obsadené
streda16:00Stolný tenis45632Obsadené
streda16:30Lego42931Obsadené
streda17:00Streľba45733Obsadené
štvrtok14:00Keramika42541Prihlásiť
štvrtok14:00Hip hop41841Prihlásiť
štvrtok14:00Varenie46241Obsadené
štvrtok14:20Plastikový modelár44741Prihlásiť
štvrtok14:30Jumping – cvičenie na trampolínkach42241Obsadené
štvrtok14:30Streľba45741Obsadené
štvrtok15:30Mladý youtuber40941Obsadené
štvrtok15:40Tvorivé dielne46141Obsadené
štvrtok15:45Stolný tenis45641Obsadené
štvrtok15:45Šach45141Obsadené
štvrtok16:00Ľudový spev a tanec43241Obsadené
štvrtok16:10Plastikový modelár44742Prihlásiť
piatok14:00Keramika42551Obsadené
piatok14:00Tanec Tik tok41851Prihlásiť
piatok14:15Stolný tenis45651Obsadené
piatok14:30Šach45151Obsadené
piatok14:30Vodná turistika46351Obsadené
piatok15:30Mladý youtuber40951Prihlásiť
piatok15:45Výtvarné experimenty47751Prihlásiť
piatok16:00Šach45152Obsadené