Záujmové útvary na pracovisku Orgovánová 5, Košice

Všetky záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti, pokiaľ to nie je napísané inak. Po kliknutí na názov krúžku sa Vám ukážu podrobnosti záujmovej činnosti. 🙂
Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂
Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Na ponuke záujmovej činnosti (krúžky) už vytrvalo pracujeme. Bude zverejnená čoskoro. Spustené online prihlasovanie bude od 4.9.2023.