PONUKA VZDELÁVACÍCH A VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV

na školský rok 2021/2022

Ponúkame vám široké spektrum vzdelávacích a výchovných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom.