Ponúkame vám široké spektrum vzdelávacích a výchovných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom.

Celú ponuku programov 2022/2023 ako aj online prihlášku nájdete tu: