Prázdninová činnosť 2023/2024

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411
Jarný tábor
26.2.-1.3.2024
CVČ, Orgovánová5, Košice
Leták na stiahnutie (jpg)
Pokyny jarný tábor (pdf)
Žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov za jarný tábor (docx)

Momentálne máme všetky miesta obsadené, v prípade uvoľnenia, Vás budeme informovať 🙂
Planetárium pre verejnosť – vstup o 15 hod., 17 hod. a 19 hod.
28. a 29.február 2024
CVČ, EP Popradská 86 
2€/osoba
Bližšie info tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/planetarium/
Prázdninová nocovačka
23.-24.2.2024         
CVČ, EP Charkovská 1
10€/dieťa        
Bližšie informácie: mikolajova@cvckosice.sk
Leták na stiahnutie (jpg)

Momentálne máme všetky miesta obsadené, v prípade uvoľnenia, Vás budeme informovať 🙂
Posilňovňa pre verejnosť
26.2.-1.3.2024
CVČ, Orgovánová5, Košice
Bližšie informácie nájdete tu:
https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/klubova-cinnost/
Levie srdce
26.-27.2.2024
CVČ, Orgovánová 5, Košice
Propozície (pdf)
Bližšie informácie: matias@cvckosice.sk

Pokyny k činnosti