Pre verejnosť

Klubová činnosť

Narodeninové oslavy

Prázdninová činnosť

Nápady na trávenie voľného času

Pokyny k testovaniu počas letnej činnosti

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí podľa §25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby boli pri nástupe na tábory splnené nasledujúce podmienky :

POBYTOVÝ TÁBOR

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo dňa 17.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie.

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • a)   ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d)    ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e)    ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f)     do 12 rokov veku. Zmenené podľa Vyhlášky 223/2021 zo dňa 26.7.2021.

Celé znenie nájdete tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_233.pdf?fbclid=IwAR04Ay2zkk3m3_p4yNZA43XDWSNp34OtrvrKl0vhp3I-qCWiuBoXpPUoMhM

Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinná dokumentácia pobytového tábora:

 • Negatívny RP-PCR test k nahliadnutiu pri nástupe do tábora
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu
PRÍMESTSKÝ TÁBOR A PRÁZDNINOVÝ KLUB
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Tlačivá povinnej dokumentácii zašle hlavný vedúci pred táborom zákonnému zástupcovi emailom vopred. Pre zefektívnenie nástupu v prvý deň tábora je možnosť doniesť už vypísané tlačivá.

Fotogalériu letných táborov 2021 nájdete tu 🙂

Milí rodičia,
ďakujeme Vám za dôveru počas leta 2021. Pretože Váš názor je pre nás dôležitý a chceme zlepšovať naše služby v letných táboroch, prosíme
Aj vďaka Vám sa zlepšujeme
S láskou 

Pracovný tím CVČ ❤️
VÁŠ NÁZOR k prímestským táborom môžete zverejniť tu: https://padlet.com/kocanova/4vpegqxbgushc3gs 🙂
VÁŠ NÁZOR k pobytovým táborom môžete zverejniť tu:
https://padlet.com/kocanova/rjqoqj7ahedim85g 🙂

Prázdninová činnosť 2021/2022

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať.

Dokumentácia prázdninovej činnosti