Prázdninová činnosť 2021/2022

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Polročné prázdniny 4.februára 2022 🙂

Pokyny pre prihlásenie sa na prázdninovú činnosť:
Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP 🙂
Deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienky režimu OTP 🙂
Poverené osoby riaditeľkou CVČ (vedúci činnosti) sú povinní pred začatím činnosti skontrolovať režim OTP – prostredníctvom covid pasu, potvrdenia o prekonaní ochorenia covid nie starším ako 180 dní alebo potvrdením o vykonaní Ag samotestu nie staršieho ako 48 hodín. Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa. Dokument je možné si stiahnúť aj tu:
Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom pre zákonného zástupcu dieťaťa platné od 24.1.2022 (docx)

Prázdninová stolnotenisová liga

Prázdninový klub

Prihlášku na prázdninový klub nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-cinnost/prihlaska-na-prazdninovu-cinnost/

Dokumentácia prázdninovej činnosti

Prázdninový klub je vhodný pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať.

Milí rodičia,
ďakujeme Vám za dôveru počas leta 2021. Pretože Váš názor je pre nás dôležitý a chceme zlepšovať naše služby v letných táboroch, prosíme
Aj vďaka Vám sa zlepšujeme
S láskou 

Pracovný tím CVČ ❤️
VÁŠ NÁZOR k prímestským táborom a prázdninovým klubom môžete zverejniť tu: https://padlet.com/kocanova/4vpegqxbgushc3gs 🙂
VÁŠ NÁZOR k pobytovým táborom môžete zverejniť tu:
https://padlet.com/kocanova/rjqoqj7ahedim85g 🙂