Prázdninová činnosť 2020/2021

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať.

Elektronická prihláška na prázdninovú činnosť

Pokyny k prázdninovej činnosti LETO 2021

Pokyny k testovaniu počas letnej činnosti

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí podľa §25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby boli pri nástupe na tábory splnené nasledujúce podmienky :

POBYTOVÝ TÁBOR

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo dňa 17.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie.

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • a)   ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d)    ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e)    ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f)     do 10 rokov veku.

Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinná dokumentácia pobytového tábora:

 • Negatívny RP-PCR test k nahliadnutiu pri nástupe do tábora
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu
PRÍMESTSKÝ TÁBOR
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Tlačivá povinnej dokumentácii zašle hlavný vedúci pred táborom zákonnému zástupcovi emailom vopred. Pre zefektívnenie nástupu v prvý deň tábora je možnosť doniesť už vypísané tlačivá.

Celé znenie usmernenia nájdete tu:  https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Podrobný program každého tábora si viete pozrieť po kliknutí na názov tábora.
Platba internet bankingom na č.ú. SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite uviesť variabilný symbol a doplňujúce údaje: meno dieťaťa.
V prípade obsadenia tábora, je tiež možné zaslať prihlášku elektronicky ako náhradník. Ak sa uvoľní miesto, budeme Vás kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie 🙂
PracoviskoDátumNázov táboraVariabilný symbolVekCena tábora
Orgovánová1.7.Prázdninový klub Cévečkár 2 voľné miesta21017 až 1410 €
Orgovánová2.7.Prázdninový klub Cévečkár 7 voľných miest21027 až 1410 €
Sigord penzión1.-6.7.Pobytový tábor Zelenáčik21037 až 13155 €
Orgovánová6.-9.7. Rafťáci
OBSADENÉ
21047 až 1470 €
Popradská6.-9.7. Z rozprávky do rozprávky 6 voľných miest21057 až 1465 €
Kórejská6.-9.7.Veselé leto
9 voľných miest
21067 až 1465 €
Orgovánová12.-16.7.Veľká banda
OBSADENÉ
21076 až 1475 €
Popradská12.-16.7.Túlavé topánky
OBSADENÉ
21087 až 1465 €
Juhoslovanská 12.-16.7.Poznaj nepoznané21098 až 1570 €
Orgovánová19.-23.7.Potulky letom
OBSADENÉ
21107 až 1465 €
Popradská19.-23.7.Slniečko
OBSADENÉ
21116 až 1465 €
Starozagorská19.-23.7.Pešobus21127 až 1470 €
Orgovánová26.-30.7.Letný relax21137 až 1565 €
Juhoslovanská26.-30.7.Za poznaním
OBSADENÉ
21146 až 1470 €
Popradská26.-30.7.Astronomické výpravy21157 až 1565 €
Orgovánová2.-6.8.Výletkovo
OBSADENÉ
21167 až 1575 €
Charkovská2.-6.8.Športujeme spoznávame
OBSADENÉ
21177 až 1575 €
Popradská2.-6.8.Tanečný CAMP21187 až 1765 €
Sigord chatky9.-13.8.Pobytový tábor Dobrodružstvo na Sigorde
OBSADENÉ
21198 až 15 135 €
Orgovánová9.-13.8.Pohoďák21207 až 1375 €
Popradská9.-13.8.Letné dobrodružstvá
9 voľných miest
21217 až 1565 €
Charkovská9.-13.8.Tábor s Nikou21227 až 1585 €
Orgovánová16.-20.8.Z každého rožku trošku21238 až 1565 €
Popradská16.-20.8.Týždeň v pohybe21247 až 1565 €
Starozagorská16.-20.8.Letný tanečný mix
5 voľných miest
21255 až 1075 €
Orgovánová23.-27.8.Po stopách minulosti21267 až 1565 €
Popradská23.-27.8.Letný koktejl21277 až 1465 €

Dokumentácia prázdninovej činnosti