Pracovisko Orgovánová 5, Košice

Naše pracovisko sa nachádza uprostred sídliska Terasa. Naším poslaním je umožniť Vám tráviť svoj voľný čas – pri činnostiach, ktoré Vás zaujímajú a pod vedením kvalifikovaných a skúsených pedagógov.

Môžete si vybrať zo širokej ponuky záujmových aktivít – pohybových, umeleckých, alebo technických. Vám, čo ste starší, ale i napríklad Vašim rodičom, ponúkame pestrú škálu klubových činností.

Záujmové útvary

Kluby pre dospelých

Narodeninové oslavy

Okrem toho organizujeme vzdelávacie predmetové olympiády, vzdelávacie cykly pre školy a samozrejme, počas prázdnin, obľúbené prímestské a pobytové tábory.

Prázdninová činnosť

Podujatia pre školy

Veríme, že stav, ktorý tu už takmer rok máme, čoskoro pominie…. a my Vás budeme môcť opätovne privítať v priestoroch nášho Centra.

V priebehu uplynulého roka sme sa snažili čo najrozumnejšie využiť čas, ktorý sme v dôsledku epidemiologickej situácie mali….a vynovili sme takmer všetky priestory Centra. Prídete, a uvidíte.

Tešíme sa na Vás !