Školské športové súťaže 2020/2021

Zoznam školských športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ základných škôl pre školský rok 2020-21 je zverejnený na stránke:

www.skolskysport.sk

2019/2020

Bedminton dievčatá a chlapcivýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Cezpoľný beh dievčatá a chlapcivýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Florbal dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
výsledková listina dievčatá Košice IV.
Florbal chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
Stolný tenisvýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.

2018/2019

Atletikavýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Basketbal dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
výsledková listina dievčatá Košice IV.
Basketbal chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
Bedminton dievčatá a chlapcivýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Cezpoľný beh dievčatá a chlapcivýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Florbal dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
výsledková listina dievčatá Košice IV.
Florbal chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
Hádzaná dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
výsledková listina dievčatá Košice IV.
Hádzaná chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
Gymnastický 4bojvýsledková listina Košice II.,III.,IV.
výsledková listina KK Gym.4boj
Malý futbal dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
výsledková listina dievčatá Košice IV.
Malý futbal chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
McDodald´s cupvýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
Stolný tenisvýsledková listina
Volejbal dievčatávýsledková listina dievčatá Košice I.
výsledková listina dievčatá Košice II.
výsledková listina dievčatá Košice III.
Volejbal chlapcivýsledková listina chlapci Košice I.
výsledková listina chlapci Košice II.
výsledková listina chlapci Košice III.
výsledková listina chlapci Košice IV.
Vybíjanávýsledková listina Košice I.
výsledková listina Košice II.
výsledková listina Košice III.
výsledková listina Košice IV.
výsledková listina KK Vybíjaná dievčatá