Program počas zimných prázdnin

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov. Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411 UPOZORNENIE: Aj počas vianočných prázdnin sme pre Vás pripravili zimný zábavný program. Avšak pri malom počte bude konkrétna činnosť zrušená . Bližšie informácie nájdete tu: Prázdninová činnosť…

Asociácia CVČ

Zasadnutie riaditeľov centier voľného času Košického a Prešovského kraja zorganizovala Asociácia CVČ SR v našom centre. Program  sa niesol v téme starostí, ale aj radostí práce CVČ na Slovensku. Asociácia CVČ sa snaží zabezpečiť dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručností deti, mládeže v čase mimo vyučovania. Členovia Asociácie sa poďakovali a rozlúčili s odchádzajúcimi riaditeľmi.…

Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Sme nesmierne šťastní, že máme vedľa seba takého kolegu akým je Ing.Peter Kaňuk. Blahoželáme k získaniu ocenenia. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku…

Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín

Centrum voľného času organizuje celomestské kolo v súťaži na tému Jeseň v lese – aranžmán na okno Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podmienky účasti: Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do…

XX. ročník košickej žiackej ligy v šachu jednotlivcov

Centrum voľného času vyhlasuje súťaž v týchto termínoch: 1. turnaj          22.10.2022                     2. turnaj          10.12.2022                     3. turnaj          21.01.2023   4. turnaj          25.02.2023  5. turnaj          01.04.2023                          Bližiš informácie o turnajoch nájdete tu: Súťaže CVČ Kontakt:                    Mgr. Imrich Jurčišin, mobil 0948 323 730, jurcisin.imrich2@atk.sk Andrea Tilková, EP Popradská 86, zam. 055/6 411 411, tilkova@cvckosice.sk…

Strašiak v poli

Leto pomaly odchádza, jeseň už ohlasuje svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie. Podujatie sa uskutoční dňa  17. 10. 2022 (v pondelok) od 14.00 hod. v priestoroch EP Popradská 86 (registrácia účastníkov je od 13.15 hod.) Predpokladané ukončenie podujatia je cca o 16:00 – 16:15 hod. PRIEBEH PODUJATIA: Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: teoretické – bude pozostávať  zo zábavno-vedomostného písomného testu na tému Ako poznám prírodu, v ktorom si všetci súťažiaci overia svoje vedomosti zoblasti prírodovedy.praktické – bude pozostávať…

Najkrajší sen – propozície

Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice vyhlasuje 27. ročník výtvarnej súťaže na tému Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 28. 10. 2022! Vernisáž by sa mala uskutočniť 14. 11. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie. v priestoroch EP Popradská…

Galakoncert „Ďakujeme 2022″,

Galakoncert „Ďakujeme 2022″, priniesol štvrtkový koncert vďaky Košičanom za zvládnutie ťažkých výziev. Ocenenie primátora mesta Košice za naše Centrum voľného času prevzala Mgr. Denisa Drimáková. Vďaka zamestnancom CVČ sa podarilo v marci 2022 dať do prevádzky tri núdzové ubytovania pre vojnových utečencov. Nižná Úvrať 26 – núdzové ubytovanie pre 20 ľudí, Charkovská 1 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí a Popradská 86 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí. S tým bolo spojené zabezpečenie, hygieny, tepla, stravy, testovania, nočných služieb, ďalšieho ubytovania,…

Recruitment for the Academy

Cross Border Academy 2022 – International Visegrad Fund The Academy will be attended by 21 persons (3 representatives from each city participating in the project) who will be selected in an open call. Participants may be young activists, (18-35 yrs old), of non-governmental organizations, institutions or other informal groups from Chisinau, Debrecen, Lublin, Lviv,  Kosice, Olomouc, and Tbilisi. Possibility to participate, link to website 🙂 https://kongres.lublin.eu/en/cross-border-cooperation-academy/…