Deň otvorených dverí EP Charkovská

6.-10. júna 2022 Veľké ďakujem patrí deťom a rodičom, ktoré navštevovali naše CVČ celý týždeň. Akcia trvala celý týždeň a deti aj dospelí si mohli vyskúšať záujmové útvary, tkz. krúžky ktoré v centre ponúkame. Dokopy naše centrum navštívilo 446 ľudi z toho 352 detí. Každé dieťa, ktoré si vyskúšalo akýkoľvek krúžok dostalo lístok do tomboly. Tá sa losovala v piatok a drobné ceny sme odovzdali deťom. Vylosované čísla ktoré nenašli svojho majiteľa nájdete medzi fotkami a ceny si môžete vyzdvihnúť…

Školský semafor od 10.5.2022

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémieochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFORje pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Celé usmernenie (pdf) nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/23199.pdf Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (pdf) https://www.minedu.sk/data/att/23185.pdf Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx) https://www.minedu.sk/data/att/23184.docx…

Plastik model Košice

Deň konania: 7.5.2022 (sobota) Miesto konania: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Časový harmonogram: 09.00 – 11.00registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním podujatia)11.00 – 13.00hodnotenie modelov14.30 – 15.00vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien Vekové kategórie: Žiaci do 15 rokovJuniori 16 – 18 rokovSeniori od 19 rokov Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa) Hodnotenie modelov: Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne…

Pokyny ku prevádzke od 28.2.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 25.02.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať od 28.02.2022 prezenčne bez obmedzenia Naďalej nie je nutné organizovať mimoškolské aktivity v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je nutné preukazovať sa potvrdením o bezpríznakovosti a odporúčané využívanie samotestov pred účasťou na aktivitách. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej…

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb v CVČ

Priatelia. Naše CVČ vytvorilo 120 miest pre ľudí sužovaných vojnovým konfliktom na Ukrajine. V prípade, že využijú našu pomoc, budeme potrebovať banku potravín a hygienických potrieb pre deti, matky a starých ľudí. Finančnú pomoc môžete posielať na číslo účtu: SK03 0200 0000 0020 8232 9254. Nájdete nás na všetkých našich pracoviskách od 8:00 do 17:00 hod. ĎAKUJEME 🙂…

Výsledková listina Koláže rozprávajú

Výsledková listina 18. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“. Práce hodnotila porota v zložení : Mgr. Monika Gramatová – ZUŠ Bernolákova 26, Mgr. Art. Dominika Kolačkovská – ZUŠ Bernolákova 26, Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86 I. kategória 1. miesto   Laura Buchlová Mravec                             2. miesto   Radovan Vaško Na návšteve u mravčekov3. miesto   Karolína Čečková Svet chrobáka             Čestné uznanie :  Martin Bito Pavúk                                                                  Vojtech Chytil Mačky                                    II. kategória                               1. miesto   Dávid Čajnák Roháčik         2. miesto   Alex Niciejewski Nahnevaný chrúst                 3. miesto   Zuzana…

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu od 4.2.2022

Vzhľadom na aktualizáciu školského semaforu od 4.2.2022 https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf. Je nutné preukazovať u členov navštevujúcich mimoškolskú činnosť, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní  „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. https://www.minedu.sk/data/att/21984.docx Pre týchto členov nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o vykonaní AG samotestu s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.…