POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 13.9.2021

Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 13.9.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch,v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/,v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa…

Planetárium na september pre verejnosť 2021

Zverejňujeme ponuku planetária pre verejnosť v septembri 2021. V súvislosti s novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

Návrat do CVČ 2021 / 2022

Na základe usmernení vydaných Ministerstvom školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach Vám predstavujeme ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Školský semafor je platný aj pre centrá voľného času. Bližšie informácie nájdete tu: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky Súbory na stiahnutie (zdroj: www.ucimenadialku.sk, www.minedu.sk/skolsky-semafor) Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl.pdfVyhlásenie o bezpríznakovosti.docxOznámenie o výnimke z karantény.docxOznámenie o podmienkach vstupu do…

OZNAM platný od 16.8.2021

OZNAM platný od 16.8.2021
Vážení návštevníci, v súvislosti so novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do posilňovne CVČ (Orgovánová 5) je obmedzený na 10 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

OZNAM od 17.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 17.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa záujmové útvary na našich pracoviskách podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom. Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa…

OZNAM od 10.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 10.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa iba záujmové útvary podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom 😊 Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a…

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky. Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom…