Zbierka pre naše zvieratká

Zvieratká na Popradskej 86 sú veľmi spokojné. Majú krásne bývanie, veľa kamarátov a cestujú aj medzi deti na školy. Tešia sa z nich deti, ktoré doma zvieratká mať nesmú, ale môžu sa o nich starať u nás. Žiaľ bez Vašej pomoci to nezvládneme. Prispieť môžete finančne aj zakúpením výrobkov : Brit Care granuly Cat Grain-Free Kitten Healthy Growth & Development kura a morka Rabbit Weed Top hobliny hrubé 70 l Exo Terra Žiarovka Infrared Basking Spot Vitakraft Sandy Vogel Sand…

Školský semafor od 10.5.2022

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémieochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFORje pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Celé usmernenie (pdf) nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/23199.pdf Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (pdf) https://www.minedu.sk/data/att/23185.pdf Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx) https://www.minedu.sk/data/att/23184.docx…

Pokyny ku prevádzke od 28.2.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 25.02.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať od 28.02.2022 prezenčne bez obmedzenia Naďalej nie je nutné organizovať mimoškolské aktivity v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je nutné preukazovať sa potvrdením o bezpríznakovosti a odporúčané využívanie samotestov pred účasťou na aktivitách. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej…

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu od 4.2.2022

Vzhľadom na aktualizáciu školského semaforu od 4.2.2022 https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf. Je nutné preukazovať u členov navštevujúcich mimoškolskú činnosť, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní  „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. https://www.minedu.sk/data/att/21984.docx Pre týchto členov nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o vykonaní AG samotestu s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.…