Školský semafor od 10.5.2022

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémieochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFORje pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Celé usmernenie (pdf) nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/23199.pdf Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (pdf) https://www.minedu.sk/data/att/23185.pdf Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx) https://www.minedu.sk/data/att/23184.docx…

Pokyny ku prevádzke od 28.2.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 25.02.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať od 28.02.2022 prezenčne bez obmedzenia Naďalej nie je nutné organizovať mimoškolské aktivity v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je nutné preukazovať sa potvrdením o bezpríznakovosti a odporúčané využívanie samotestov pred účasťou na aktivitách. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej…

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu od 4.2.2022

Vzhľadom na aktualizáciu školského semaforu od 4.2.2022 https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf. Je nutné preukazovať u členov navštevujúcich mimoškolskú činnosť, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní  „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. https://www.minedu.sk/data/att/21984.docx Pre týchto členov nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o vykonaní AG samotestu s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.…

POKYNY KU PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ od 24.1.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 24.01.2022 prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa môžu uskutočniť prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)bez obmedzenia len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci z jednej triedydištančne skupinovo Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP. Deti…

Pokyny k činnosti od 10.1.2022

Úvodom kalendárneho roka Vám prajem pevné zdravie a možnosť čo najbežnejšieho života. Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, listu z MŠVVaŠ SR zo dňa 7.1.2022 a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 10.01.2022 s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa neuskutočňujú. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame…

Činnosť od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022. Prevádzka centier voľného času sa mimoriadne prerušuje, činnosť je zabezpečená dištančnou formou. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v Košiciach vchádzajú do platnosti od 4.10.2021 mnohé obmedzenia. Naše okresy budú v II. stupni ohrozenia. V súvislosti s covid automatom Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 4.10.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je…