Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie
ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR
je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

Celé usmernenie (pdf) nájdete tu:

https://www.minedu.sk/data/att/23199.pdf

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia (pdf)

https://www.minedu.sk/data/att/23185.pdf

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx)

https://www.minedu.sk/data/att/23184.docx

Školský semafor od 10.5.2022