NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, Bratislava a Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na regionálne kolo súťažnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

18. 3. 2024 – pondelok, divadelná sála CVČ, EP Popradská 86

Bližšie informácie nájdete tu:

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.

DEDO 18.3.2024