Činnosť od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022. Prevádzka centier voľného času sa mimoriadne prerušuje, činnosť je zabezpečená dištančnou formou. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

Koláže rozprávajú – propozície

Centrum voľného času vyhlasuje 18. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ. Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. Téma: Hmyz Podmienky súťaže: každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:               meno a priezvisko autora,…

Propozície súťaže „Zimné aranžovanie“ 2021

Aj v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo v Zimnom aranžovaní rastlín na tému Snehová vločka – aranžmán na stôl Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to dištančnou formou.V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom. Priebeh a podmienky súťaže Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiťiba jednotlivci,…