Aj v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo v Zimnom aranžovaní rastlín na tému

Snehová vločka – aranžmán na stôl

Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to dištančnou formou.
V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom.

Priebeh a podmienky súťaže

Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť
iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci 5. – 6. ročníka
II. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka.

Súťaž sa bude konať 13. 12. 2021 v pondelok v dopoludňajších hodinách.

Nahlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom návratky (viď príloha) do 06. 12. 2021.

Doručenie aranžmánu a zaslanie videa podľa inštrukcii uvedených vyššie.

  • Na zhotovenie aranžmánu odporúčame použiť predovšetkým prírodný materiál (ihličie, konáriky…)
    podľa vlastného výberu.
  • Na súťaž si žiak zabezpečuje potrebný materiál sám.

    Tešíme sa Vašu účasť.

Vybavuje: Mgr. Veronika Kužmová – koordinátorka súťaže, kuzmova@cvckosice.sk. www.cvckosice.sk

Bližšie informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete tu:

Propozície súťaže „Zimné aranžovanie“ 2021