Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Sme nesmierne šťastní, že máme vedľa seba takého kolegu akým je Ing.Peter Kaňuk. Blahoželáme k získaniu ocenenia. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku…

Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín

Centrum voľného času organizuje celomestské kolo v súťaži na tému Jeseň v lese – aranžmán na okno Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podmienky účasti: Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do…

XX. ročník košickej žiackej ligy v šachu jednotlivcov

Centrum voľného času vyhlasuje súťaž v týchto termínoch: 1. turnaj          22.10.2022                     2. turnaj          10.12.2022                     3. turnaj          21.01.2023   4. turnaj          25.02.2023  5. turnaj          01.04.2023                          Bližiš informácie o turnajoch nájdete tu: Súťaže CVČ Kontakt:                    Mgr. Imrich Jurčišin, mobil 0948 323 730, jurcisin.imrich2@atk.sk Andrea Tilková, EP Popradská 86, zam. 055/6 411 411, tilkova@cvckosice.sk…