Sme nesmierne šťastní, že máme vedľa seba takého kolegu akým je Ing.Peter Kaňuk. Blahoželáme k získaniu ocenenia.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku 1960 v Humennom. Vyštudoval síce Technickú univerzitu v Košiciach, no jeho vášňou vždy bola astronómia. A keďže sa chcel o svoje poznatky a zanietenie podeliť s mládežou, rýchlo a nastálo zakotvil v Centre voľného času v Košiciach, na oddelení hvezdárne a planetária. Tu sa venuje odborným pozorovaniam Slnka, astrofotografii, tvorbe audiovizuálnych programov, no predovšetkým vzdelávaniu a popularizácii astronómie a príbuzných prírodných vied prostredníctvom záujmových krúžkov a klubov pre mládež, meteorických expedícii, programov v planetáriu, verejných pozorovaní zaujímavých astronomických objektov a javov, ako aj ďalších prírodovedných podujatí. Pod jeho rukami vyrástli mnohí úspešní prírodovedci či nadšenci s pretrvávajúcim záujmom o dianie na oblohe. Jeho aktivity presahujú rámec pracovnej doby a vzdelávaniu a popularizácii astronómie, predovšetkým medzi mládežou, sa venuje vo svojom voľnom čase, dovoleniek. Zo všetkých jeho aktivít možno spomenúť projekt S ďalekohľadom na cestách, s ktorým navštívil desiatky základných a stredných škôl po celom východnom Slovensku, či tradičné meteorárske expedície pre mládež, ktoré sa už 21 rokov konajú na obecnej chate v Mníšku nad Hnilcom.

Laureátovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivosti a úspechov v jeho odbornej, no predovšetkým vzdelávacej a popularizačnej činnosti.

zdroj: https://sas.astro.sk/2022/10/26/csereho-cena-sas-pri-sav-za-popularno-vedecku-cinnost-6/

Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť