Deň študentstva 17.november 2021

Je to jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. Je to deň, keď si študenti pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1939 v Prahe. Pripomeňte si tento deň v VII.-IX. ročníkoch, na školách, nahrajte na mobil krátke video o tom, prečo je pre Vás vzdelanie dôležité. Zašlite nám Vaše dielo emailom na dresu cvckosice.olympiady@gmail.com do 17.11.2021 a možno práve Vy vyhráte exkurziu do kancelárie primátora. Tešíme sa na Vaše videá!…

Strašiak v poli

Leto odišlo, jeseň už ohlásila svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie Strašiak v poli. Podujatie sa zrealizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s  epidemickými opatreniami, a to dištančnou formou. PRIEBEH  A  PODMIENKY PODUJATIA Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Samotného tvorivého procesu sa môžu zúčastniť iba žiaci bez výraznejšieho zásahu pedagóga. Témou súťaže je tvorivá výroba strašiaka zachytená formou…