Astronomický štvrtok v CVČ

Pre priaznivcov astronómie a kozmonautiky je tu opäť Astronomický štvrtok v planetáriu CVČ na Popradskej 86 v Košiciach, na ktorý vás srdečne pozývam. Pozvánka a program nájdete v článku a plagáte, zverejnených na uvedených odkazoch. Planetárium pre verejnosť Ing. Peter Kaňuk pracovník planetária a hvezdárne, vedúci astronomických krúžkov a klubov Centrum voľného času EP Popradská 86, Košice Tel.: 055/6411411 E-mail: kanuk@cvckosice.sk…

Zbieram, zbieraš, zbierame

Súťaž „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA“ v zbere papiera v  duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten vyhráva. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier, dostávajú školy body a tie sa započítavajú do finálového kola Školy plnej talentov.   Školám srdečne blahoželáme 🙂 Základná škola, Družicová 4, Košice 28400 1.miestoZákladná škola, Kežmarská 30, Košice 16360 2. miestoZákladná škola, Gemerská 2, Košice 13420 3. miesto…

Jarné prázdniny s CVČ

Bližšie informácie nájdete tu: Prázdninová činnosť Prázdninová stolnotenisová ligaEP Popradská 864.marec 2023Leták na stiahnutie (pdf)vstup 1€/súťažiaciPrázdninová nocovačka Z rozprávky do rozprávkyEP Charkovská6.-7. marec 2023od 17:00 do 10:00 hod.Prihlásiť sa môžete na adrese mikolajova@cvckosice.sk, alebo telefonicky na t.č.0918 683 817vstup 10€/dieťaLevie srdceEP Popradská6.-7. marec 2023Propozície na stiahnutie(pdf)vstup 2€/súťažiaciJarný prímestský táborEP Popradská6.-10. marec 2023Prihlasovanie online tu 60€/týždeň/dieťaPokyny na stiahnutie (pdf)Žiadosť na vrátenie finančných prostriedkov za jarný tábor (docx)Prázdninové planetáriumEP Popradská7.-9. marec 2023vstup o 14 hod., 16 hod. a 18 hod.vstup 1,50€/osoba…

Vernisáž – Koláže rozprávajú

Aj tento rok sa mali možnosť deti zapojiť už do 19. ročníka súťaže Koláže rozprávajú na tému: Vo vnútri. Práce boli hodnotené v týchto kategóriách: I. kategória: MŠII. kategória: 1. stupeň ZŠIII. kategória: 2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OGIV. kategória: ZUŠ Vernisáž k súťaži prebehla v priestoroch CVČ Košice – EP Popradská 86 dňa 30. 1. 2023, kde boli deťom slávnostne odovzdané diplomy.…

Pozorovanie kométy a planét

Pozývame širokú verejnosť na mimoriadne Pozorovanie kométy C/2022 E3 (ZTF) a planét na večernej oblohe 7. 2., 8. 2. a 10. 2.  od 18. do 20. hodiny 9. 2. od 19. do 21. hodiny Vstupy do kupoly hvezdárne vždy na celú hodinu. Na každý vstup maximálne 10 účastníkov. Vhodné pre mládež, dospelých a väčšie deti (od 8 rokov) pozorovania sa uskutočnia hlavným ďalekohľadom v hvezdárni len za jasného počasia ! Vstupné: 1,50  € Informácie na: www.cvckosice.sk a  adrese: kanuk@cvckosice.sk…

DEDO 2023

Centrum voľného času organizuje dňa 13. 03. 2023 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach regionálne kolo súťažnej  postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, DEDO 2023 – spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom. Podmienky účasti: a) súťaž je určená pre deti do 15 rokov b) súťaž sa koná v slovenskom jazyku c) elektronicky odoslaná prihláška – https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie d) štartovné vo výške:           5,- €/dieťa, štartovné je potrebné uhradiť v deň podujatia, diváci – vstup zdarma Prihlášky…