Aj tento rok sa mali možnosť deti zapojiť už do 19. ročníka súťaže Koláže rozprávajú na tému: Vo vnútri. Práce boli hodnotené v týchto kategóriách:

I. kategória: MŠ
II. kategória: 1. stupeň ZŠ
III. kategória: 2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG
IV. kategória: ZUŠ

Vernisáž k súťaži prebehla v priestoroch CVČ Košice – EP Popradská 86 dňa 30. 1. 2023, kde boli deťom slávnostne odovzdané diplomy.

Vernisáž – Koláže rozprávajú