Strašiak v poli

Leto pomaly odchádza, jeseň už ohlasuje svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie Strašiak v poli. Podujatie sa uskutoční dňa  23. 10. 2023 (v pondelok) od 14.00 hod. v priestoroch EP Popradská 86 (registrácia účastníkov je od 13.15 hod.). Predpokladané ukončenie podujatia je cca o 16:00 – 16:15 hod. PRIEBEH PODUJATIA: Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: teoretické – bude pozostávať  zo zábavno-vedomostného písomného testu na tému Ako poznám prírodu, v ktorom si všetci súťažiaci overia svoje vedomosti zoblasti…

Najkrajší sen

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice vyhlasuje pre deti MŠ a ZŠ 28. ročník výtvarnej súťaže Najkrajší sen. Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 20. 10. 2023! Vernisáž by sa mala uskutočniť 13. 11. 2023 (v pondelok) o 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86 pred…