Albedo 1,2/2021

Albedo 1,2/2021
Úvodné mesiace priestupného roka prinesú niekoľko zaujímavýchastronomických úkazov. Hneď v úvode to budú tradičné Kvadrantíty.Maximum meteorického roja je predpovedané na dopoludnie 4.1.,takže si ho u nás veľmi neužijeme.Na večernej oblohe z trojky najjasnejších planét zostane lenVenuša. Jupiter a Saturn sa presunú na rannú oblohu, kde budúpostupne robiť spoločnosť Marsu v súhvezdí Strelca. Musíme ichvšak hľadať nízko nad juhovýchodným obzorom. Na prelomemesiacov bude viditeľný aj večerný Merkúr. Pomocou ďalekohľaduje ešte stále tu možnosť pozorovať Urán. S Neptúnom sa v druhejpolovici februára…

Koláže rozprávajú

Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s ostatnými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa mení termín zaslania (doručenia ) výtvarných prác do výtvarnej súťaže Koláže rozprávajú. Nový termín zaslania je do 29.1.2021 vrátane. V súčasnej dobe…