Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s ostatnými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa mení termín zaslania (doručenia ) výtvarných prác do výtvarnej súťaže Koláže rozprávajú. Nový termín zaslania je do 29.1.2021 vrátane. V súčasnej dobe nie je vstup do budov CVČ povolený nezamestnaným osobám a preto ak donesiete výtvarné práce je potrebné zatelefonovať na tel.č. 055/6411411 a výtvarné práce príde prevziať zamestnanec CVČ pred budovu. Práce môžete doručiť v pracovných dňoch od 8,00 – 16,00hod.

Propozície 17.ročníka súťaže nájdete tu.

Koláže rozprávajú