POKYNY KU PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ od 24.1.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 24.01.2022 prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa môžu uskutočniť prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)bez obmedzenia len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci z jednej triedydištančne skupinovo Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP. Deti…

Pokyny k činnosti od 10.1.2022

Úvodom kalendárneho roka Vám prajem pevné zdravie a možnosť čo najbežnejšieho života. Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, listu z MŠVVaŠ SR zo dňa 7.1.2022 a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 10.01.2022 s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa neuskutočňujú. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame…