OZNAM od 17.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 17.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa záujmové útvary na našich pracoviskách podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom. Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa…

Hviezdoslavov Kubín

INFORMÁCIE O FORME A PRIEBEHU OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v šk.roku 2020/2021 Národné osvetové centrum v Bratislave (ďalej len NOC), vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a obmedzeniam vyplývajúcim z uvedeného stavu, umožnilo realizáciutohtoročného okresného kola alternatívnymi formami. Z tohto dôvodu sa súťaž uskutoční formou záznamu, teda bez fyzickej prítomnosti žiakov a pedagógov. Prednes žiaka zaznamená pedagóg, rodič či iná dospelá osoba na mobilný telefón, videokameru, fotoaparát a zhotoví videozáznam, ktorý do 26. 5. 2021 odošle…

Planetárium pre verejnosť na máj 2021

Planetárium pre verejnosť na máj 2021
Centrum voľného času, HVEZDÁREŇ A  PLANETÁRIUM,  ponúka pre verejnosť v mesiaci máj  2021 Pozorovanie objektov na večernej oblohe pomocou prenosných ďalekohľadov utorok  18.5. a streda 19.5.  od 17.30 do 20.30 hod. vstupy o 17.30, 18.15, 19.00, 19.45 hod.                     pozorovanie len za jasného počasia v rámci Európskych solárnych dnípočet účastníkov je obmedzený (maximálne 10 na jeden vstup)vstupné 1,- €/osoba Významné výročia v kozmonautike 2021 – 2. časť „O nepilotovaných letoch“ 20.5. o 19. hodine.  Online prednáška v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Informácie na: Významné výročia v nepilotovanej…

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021
Centrum voľného času zverejňuje výsledkovú listinu XVI. ročníka výtvarnej súťaže Moje mesto. I. kategória MŠ 1. miesto Katarína Jankovičová Ako som povzbudzovala z vyhliadkovej veže bežcov maratóna mieru          2. miesto Dominik Kristián Sídlisko KVP                                                              3. miesto Adriána Lachváčová Košice                                               Čestné uznanie Melanie Petnyová Plameniaky v ZOO, Sofia Kovalevská Na jazdiarni v Košiciach, Tamara Kuchtová Tigre v ZOO – Košice                                       II. kategória 1. – 4. ročník ZŠ 1. miesto Kristián Angelovič  Moje športové mesto                                                   2. miesto Karin Rosolová  Divadlo v meste                                              3. miesto Michal Čačko Moje čisté mesto                                                         Čestné uznanie Alžbetka Buncová Moja obec,…

OZNAM od 10.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 10.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa iba záujmové útvary podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom 😊 Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a…