Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 17.5.2021 realizovať nasledovne:

Záujmové útvary

Otvárajú sa záujmové útvary na našich pracoviskách podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom.

Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť:

  • na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte.
  • alebo v hotovosti na recepcii elokovaného pracoviska.

Orgovánová 5

EP Popradská 86

EP Charkovská 1

EP Juhoslovanská 2

EP Kórejská 1

EP Starozagorská 8

EP Nižná úvrať 26

OZNAM od 17.5.2021