Záujmový útvar na EP Kórejská 1, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarKód
utorok16:00Výtvarné umenie36621
utorok16:00Mladý historik38821
streda16:15Angličtina hrou 30131