Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 10.5.2021 realizovať nasledovne:

Záujmové útvary

Otvárajú sa iba záujmové útvary podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom 😊

Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť:

  • na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte.
  • alebo v hotovosti na recepcii elokovaného pracoviska.
DeňOdDoZáujmový útvarKódEPPrezenčne / Dištančne
utorok14:2015:55Šach15121Charkovskáprezenčne
utorok14:3016:00Keramika42521Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
utorok16:1017:45Keramika42522Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
streda14:3016:00Keramika42531Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
streda16:1017:45Keramika42532Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
štvrtok14:3016:00Keramika42541Orgovánováprezenčne
piatok14:3016:00Keramika42551Orgovánováprezenčne
štvrtok16:1017:45Tvorivé dielne46141Orgovánováprezenčne
piatok16:1017:45Tvorivé dielne46151Orgovánováprezenčne
utorok17:0018:30Mladý vedec64222Orgovánováprezenčne
streda14:0015:30Lego42931Orgovánováprezenčne
streda15:3017:00Lego42932Orgovánováprezenčne
štvrtok16:0017:35Šach45141Orgovánováprezenčne
piatok14:3016:05Šach45151Orgovánováprezenčne
utorok14:2016:00Plastikový modelár44721Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
utorok16:1018:00Plastikový modelár44722Orgovánováprezenčne od 13.5.2021
štvrtok14:2016:00Plastikový modelár44741Orgovánováprezenčne
štvrtok16:1018:00Plastikový modelár44742Orgovánováprezenčne
piatok14:2016:00Plastikový modelár44751Orgovánováprezenčne
piatok16:1018:00Plastikový modelár44752Orgovánováprezenčne
streda16:3018:30Mladý prírodovedec53831Popradskáprezenčne
utorok14:3016:30Mladý astronóm53421Popradskáprezenčne
streda14:3016:30Mladý astronóm Galileo53431Popradskáprezenčne
štvrtok15:3017:00Mladý astronóm Pallas53442Popradskáprezenčne
streda16:3018:30Mladý astronóm pre najmenších53432Popradskáprezenčne
streda14:3016:30Tvorivé dielne56131Popradskáprezenčne od 19.5.2021
štvrtok14:0016:00Výtvarné umenie56641Popradskáprezenčne od 20.5.2021
štvrtok16:3018:30Výtvarné umenie D+R56642Popradskáprezenčne od 20.5.2021
piatok14:3016:30Výtvarné umenie56151Popradskáprezenčne od 21.5.2021
utorok16:0018:00Výtvarné umenie36621Kórejskáprezenčne od 18.5.2021
utorok14:0016:00Mladý spevák64121Starozagorskádištančne
utorok16:0018:00Mladý spevák64122Starozagorskádištančne
streda14:0016:00Mladý spevák64131Starozagorskádištančne
streda16:0018:00Mladý spevák64132Starozagorskádištančne
štvrtok14:3016:30Mladý spevák64141Starozagorskádištančne
piatok13:0015:00Mladý spevák64151Starozagorskádištančne
piatok15:0017:00Muzikálová hviezda64651Starozagorskádištančne
utorok14:0016:00Keramika62522Starozagorskáprezenčne
utorok16:0018:00Keramika62523Starozagorskáprezenčne
streda14:0016:00Keramika62532Starozagorskáprezenčne
streda16:0018:00Keramika62533Starozagorskáprezenčne
štvrtok14:0016:00Keramika62541Starozagorskáprezenčne
OZNAM od 10.5.2021