Centrum voľného času, HVEZDÁREŇ A  PLANETÁRIUM,  ponúka pre verejnosť v mesiaci máj  2021

Pozorovanie objektov na večernej oblohe pomocou prenosných ďalekohľadov

utorok  18.5. a streda 19.5.  od 17.30 do 20.30 hod.

vstupy o 17.30, 18.15, 19.00, 19.45 hod.                    

  • pozorovanie len za jasného počasia v rámci Európskych solárnych dní
  • počet účastníkov je obmedzený (maximálne 10 na jeden vstup)
  • vstupné 1,- €/osoba

Významné výročia v kozmonautike 2021 2. časť „O nepilotovaných letoch“

20.5. o 19. hodine. 

Online prednáška v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Informácie na:

Pozorovanie Slnka, Mesiaca a planét

pondelok  24.5., streda 26.5. a pondelok 31.5. od 17.30 do 21.15 hod.

vstupy o 17.30, 18.15, 19.00, 19.45 a 20:30 hod.

  • pozorovanie len za jasného počasia
  • počet účastníkov je obmedzený (maximálne 10 na jeden vstup)
  • vstupné 1,-€/osoba

Počet účastníkov je obmedzený (maximálne 10 účastníkov na 1 vstup)

Povinnosť rúšok, dezinfekcie rúk a dodržiavanie odstupov!

Podujatia sú určené pre verejnosť. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Informácie nájdete aj vo forme letáku v časti planetárium tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/planetarium/planetarium-pre-verejnost/

Kontakt:  Centrum voľného času, EP Popradská 86, 040 11 Košice, 055/6 411411, www.cvckosice.sk

Planetárium pre verejnosť na máj 2021