Príroda očami detí – STARÁME SA O ZEM

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasujeme 33. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM Poslaním súťaže je motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov v nasledovných  kategóriách, a to v časti: výtvarná časťliterárna časť – poézia, próza Do literárnej a výtvarnej časti v …

Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021

Online podujatie v rámci Dňa hvezdárni a planetárií Hvezdáreň a planetárium, Klub astronómov Pallas Centra voľného času, pracovisko Popradská 86 Orgovánová 5, 040 11 Košice a Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Park Angelinum 9, 040 01 Košice v rámci Dňa hvezdárni a planetárií ponúkajú online podujatie 18. 3. 2021 o 19.00 h. Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021. Prednášať bude náš kolega Peťo Kaňuk. Odkaz na prednáškovú miestnosť: https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm. Pozývame všetkých záujemcov. Informácie: https://sas.astro.sk/event/den-hvezdarni-a-planetarii-2021/…

Propozície súťaže MOJE MESTO

Propozície súťaže MOJE MESTOStiahnuť Centrum voľného času vyhlasuje XVI. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ. Téma súťaže je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť. Môžete súťažiť v týchto kategóriách: 1. kategória: MŠ  (predškolský vek)2. kategória: 1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)3. kategória: 2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)4. kategória: ZUŠ Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú, aicky…