Online podujatie v rámci Dňa hvezdárni a planetárií

Hvezdáreň a planetárium, Klub astronómov Pallas Centra voľného času, pracovisko Popradská 86 Orgovánová 5, 040 11 Košice a Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Park Angelinum 9, 040 01 Košice

v rámci Dňa hvezdárni a planetárií ponúkajú online podujatie

18. 3. 2021 o 19.00 h.

Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021. Prednášať bude náš kolega Peťo Kaňuk.

Odkaz na prednáškovú miestnosť: https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm.

Pozývame všetkých záujemcov. Informácie:

https://sas.astro.sk/event/den-hvezdarni-a-planetarii-2021/

Plagát k podujatiu nájdete v dolnej časti novinky, alebo aj na facebooku centra voľného času: https://www.facebook.com/Centrum-voľného-času-Košice-393243214080896 a našom instagrame: https://www.instagram.com/cvckosice/

Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021