Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v Košiciach vchádzajú do platnosti od 4.10.2021 mnohé obmedzenia. Naše okresy budú v II. stupni ohrozenia. V súvislosti s covid aom Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 4.10.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je…

Propozície súťaže Najkrajší sen

Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému: Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021! Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch…

Vyhodnotenie IV.ročníka súťaže Žiacko-juniorský patlák

Vyhodnotenie súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutočnil podľa plánu dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapcov – vo veku od 10 do 18 rokov. Ocenenia odovzdala pani riaditeľka. Stavali model tanku Pz.Kpfw IV D v mierke 1/100. Organizátori dbali o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení. Propozície súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutoční v centre voľného času, pracovisko Orgovánová 5 v Košiciach dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.   Propozície na stiahnutieStiahnuť Propozície…

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru súťaže Slávik Slovenska bude okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2021 prebiehať dištančnou formou.  V dolnej časti odkazu nájdete originál propozícií a dodatok k propozíciám (nutné prečítať nakoľko sa zmenili termíny a forma priebehu súťaže), prihlášku a návod na nasnímanie a zaslanie videozáznamu.  Prihlášku a záznam je potrebné zaslať do 7. októbra 2021.  Spevník je nezmenený z roku 2020. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web…

POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 13.9.2021

Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 13.9.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch,v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/,v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa…

Planetárium na september pre verejnosť 2021

Zverejňujeme ponuku planetária pre verejnosť v septembri 2021. V súvislosti s novým Covidovým aom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…