Vyhodnotenie súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutočnil podľa plánu dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapcov – vo veku od 10 do 18 rokov. Ocenenia odovzdala pani riaditeľka. Stavali model tanku Pz.Kpfw IV D v mierke 1/100. Organizátori dbali o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení.

Propozície súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutoční v centre voľného času, pracovisko Orgovánová 5 v Košiciach dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  

Propozície – počet účastníkov:

  • 14 v dvoch kategóriách
  • Kategória A: žiaci, ktorí k dňu konania podujatia neprekročili 15. rok veku
  • Kategória B: juniori, ktorí k dňu konania neprekročili 21. rok veku

Časový harmonogram podujatia:

  • 8.00 – 8.30        registrácia súťažiacich, administratívne úkony
  • 8.30 – 9.00        úvodná inštruktáž
  • 9.00 – 13.00      samostatná práca na modeloch (model tanku v mierke 1/100)
  • 13.00 – 13.30    hodnotenie jednotlivých modelov
  • 13.30 – 14.00    vyhodnotenie troch najlepších modelov v každej z kategórii (bez udania poradia), záver podujatia

Pravidlá:

Každý z účastníkov obdrží model/rovnaký – bojová technika v mierke 1:100. Účastníci pracujú samostatne – jediná pomoc organizátora spočíva v podstreku a v základnom nástreku modelu, resp. jeho komponentov. Potrebné nástroje, chémiu a pomôcky obdržia účastníci na mieste. Účastníci si môžu doniesť vlastné nástroje. Vlastné, hotové doplnky k modelom sú neprípustné. Na zhotovenie modelu majú súťažiaci 4 hodiny (prestávky si urobia podľa vlastného uváženia).

Štartovné:           1,- euro

Registrácia účastníkov: Mailom, na adresu cvc@cvckosice.sk

Uzávierka prihlasovania bude, akonáhle sa naplní požadovaný limit súťažiacich. Najneskôr ale vo štvrtok 23. 9. 2021 o 12.00 hod.

Podujatie je určené len pre súťažiacich, verejnosti vstup nie je povolený.

Organizátor zabezpečí dodržiavanie všetkých platných epidemických opatrení.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Novotný, novotny@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk   

Vyhodnotenie IV.ročníka súťaže Žiacko-juniorský patlák