Na základe rozhodnutia Výkonného výboru súťaže Slávik Slovenska bude okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2021 prebiehať dištančnou formou. 

V dolnej časti odkazu nájdete originál propozícií a dodatok k propozíciám (nutné prečítať nakoľko sa zmenili termíny a forma priebehu súťaže), prihlášku a návod na nasnímanie a zaslanie videozáznamu. 

Prihlášku a záznam je potrebné zaslať do 7. októbra 2021. 

Spevník je nezmenený z roku 2020.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web stránke CVČ Košice, v časti olympiády: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/olympiady-a-sutaze-minedu/

Vybavuje: Adriana Sarková, koordinátorka okresného kola SS, sarkova@cvckosice.sk, 055/642 36 37

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021