Sláviček 2023

Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je rozšíriť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni, a to na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti. Súťaž sa uskutoční 24. 4. 2023 (pondelok) od 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86. Súťaž je určená len pre deti materských škôl. Do súťaže sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom  jednej ľudovej piesne, ktorú osobne odprezentuje pred odbornou porotou. Podklady piesní je potrebné zaslať spolu s prihláškou do 17. 4. 2023 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk  alebo…

Ukáž čo vieš

Centrum voľného času zverejňuje propozície súťaže Ukáž, čo vieš na tému Voda. Súťaž je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ, ŠKD. Súťaží sa v päťčlenných družstvách – kapitán a 4 ďalší členovia. Zmena zloženia družstva z dôvodu choroby je prípustná. Súťaž je dlhodobá, tento rok pozostáva z 2 čiastkových kôl a zo záverečného – finálového kola. Jednotlivé kolá pozostávajú z teoretickej a praktickej  časti. V teoretickej časti žiaci prezentujú vedomosti, schopnosť vyhľadávať, spracovávať informácie (odporúčame použiť učebnice, knihy, INTERNET). V praktickej časti súťažiaci prezentujú kreativitu…