Centrum voľného času organizuje dňa 13. 03. 2023 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach regionálne kolo súťažnej  postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, DEDO 2023 – spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom.

Podmienky účasti:

a) súťaž je určená pre deti do 15 rokov

b) súťaž sa koná v slovenskom jazyku

c) elektronicky odoslaná prihláška – https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

d) štartovné vo výške:           5,- €/dieťa, štartovné je potrebné uhradiť v deň podujatia, diváci – vstup zdarma

Prihlášky je potrebné odoslať len v elektonickej forme do 28. 02. 2023 cez webovú stránku

Programový list prehliadky budeme posielať mailom na adresu vedúceho súboru resp. školy a bude zverejnený aj na webovej stránke CVČ – www.cvckosice.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

DEDO 2023